እዋናዊ ዛዕባ

    ኣብዚ ዘለናዮ ተኣፋፊ እዋን፡ ኣብ ጭብጥን መርትዖን ዝተደረኸ፡ ጽጹይ ሓበሬታ ንህዝቢ ምዝርጋሕ ኣገዳሲ ምኻኑ እኣምን፡፡ ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ፡ ብዙሓት…

  እዋናዊ ዜናታት

    ኩቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ቀረባ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዘድሃቡ ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ብተኸታተሊ ከምዝፍንወልኩም እንዳገለጽኩ ንሎሚ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ኣድሂበ ሓጸርቲ…

  ኣብ ጸላም ዝጸልመቱ ከዋኽብቲ…

  መርድእ ብዜና ኣይንገርን .. ባህልናን ያታናን’ውን ኣይኮነን፡፡ ሚስጢር ቀተልቲ ሰባት፡ ብሃበ ተረኸበ ኣይትድሕደሖን፡፡ እቲ ምንታይ’ሲ ሳዕቤናት ስለ ዘለዎ፡፡ ንሎሚ ግን፡…

  ህልው ኩነታት ቤት ማእሰርቲ ማይስርዋ

  ብኢሳይያስን ዕሱባቱን ዝፍጸሙ ጠንቂ ናይ ኩሎም ዓይነት ግፍዕታትን ገበናትን፡ ኣብ ሃገርና ቅዋምን ቅዋማዊ ስርዓትን ስለ ዝተጨወየ እዩ፡፡ ን27 ዓመታት ዝቐጸለ…

  ብሃለፍታ ዝቐዝፋ … ሕጊ – ኣልቦ ትካላት ፍሊጶስ (5ይ ክፋል)

  ታሪኽ ኤርትራን ኤርትራውነትን ንኽድውን ዝተበገሰ ጉጅለ ኢሳይያስ፡ ኣብ ዝሓለፈ ርብዒ ዘመን፡ ብደም ዝጨቀወ ኣእዳዉ ዘየርከበሉ ማሕበራዊ ቀጻላ ዳርጋ የለን፡፡ ብሄር፡…

  ብሃለፍታ ዝቐዝፋ … ሕጊ – ኣልቦ ትካላት (4ይ ክፋል)

        ሎሚ ውን፡ ሕብሪ መዓሙቕ ባሕሪ ዘይኣኽሎ ተግባራት’ቲ ሕሱም በትሪ ኢሳይያስ ዝኾነ ጀነራል ፍሊጶስ ምስ ዝቕጽል፡ ብሓፈሻ ኣብ…

  ብሃለፍታ ዝቐዝፋ … ሕጊ – ኣልቦ ትካላት ፍሊጶስ

  3ይ ክፋል ከም መቐጸልታ ኣብዚ ቅንያት ዝጀመርኩዎም ጽሑፋት፡ ንሎሚ ድማ ልኡኻት ኢሳይያስ ብስም “ሰብኣዊ መሰላት” ንዘሰላስልዎም እዋናዊ መደባት ብጭብጢ ዘቃልዑ፡…

  መደባት ኢሳይያስ ኣብዚ ቅንያት

  እዋናዊ ዛዕባ ኣብ ኣፋፍኖት ዕርበት ተሸሚሙ፡ ገለ ዕሱባትን ገለ ግሩሃትን ጥራይ ሓቒፉ፡ ጽንቃቕ ዓመታት ዕምሪ እንዳፈቐደ ዝርከብ ጸላኢ ሰናያት ኢሳይያስ፡…

  ብሃለፍታ ዝቐዝፋ … ሕጊ ኣልቦ ትካላት ፍሊጶስ

  2ይ ክፋል ከም ኩሉ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር፡ ካብ ተራ ክሳብ ላዕለዋይ ጽፍሒታት፡ ተዋጊኡ ኣዋጊኡን፡ መሪሑን ተመሪሑን፡ ን“ናጽነት” ዝኣተወ ገዲም ተጋዳላይ’ዩ፡፡…

  ብሃለፍታ ዝቐዝፋ … ሕጊ ኣልቦ ትካላት ፍሊጶስ

  ንዓና ንኤርትራውያን፡ ከምቲ ዛንታ ኩናትን ወረ ኩናትን ዘየሕድሰና፡ ዛንታት እሱርን ቤት ማእሰርታት’ውን ኣየሕድሰናን፡፡ እቲ ምንታይሲ! 27 ዓመታት ብጀካ ምእሳርን ምቕታልን…
  Close