መቓልሕ “9/18…”

ቀዳማይ ክፋል

“ንሕና ካብ ህዝቢ ተሓቢእና ንነብረሉ ምኽንያት የብልናን፡፡ ሰረቕቲ ኣይኮናን፡፡ ዘሕንኽ ነገር
የብልናን፡፡ ናይ ህዝብና መሰል ክንግህስ፡ ናይ ህዝብና መሰል ክንቅንጥጥ፡ ካብ ናይ ህዝብና መሰል ምግፋፍ እንጥቀመሉ ነገር የብልናን፡፡” ቃል ፕረዚዳንት ኢይሳያስ ኣፍወርቂ 1996፡፡

ቃላት ኢሳይያስ ኣብ ባይታ፡ምስ ክውንነት ዘይሳነ በኾኽታ?ብመትከል “ካብ ዓይኒ ዝገለለ ካብ ልቢ ረሓቐ” ዝጓዓዝ ጉዳመኛ ኢሳይያስ ኣብ ነፍሰወከፍ ዕለለታት ድሕሪ ናጽነት ከካብ መንበሪ ኣባይቶም፡ ካብ ስራሕ ቦቶኦም፡ ከካብ ዝወፈርዎ ዓውደ ንጥፈታቶም፡ ተተዓፊኖም ዝጠፍኡ ኣበየኡናይ ጎዳጉዲ ከምዝተወርወሩ ዘይፍለጡ ኣዝዮም ብዙሓት’ዮም፡፡

ብስድራቤቶም፡ ብኣዕርኽቶም፡ ብኣብያቲ ፍርዲ፡ ብፖሊስን፡ ብኣህጉራውያን ቀይሕ መስቀል ከይተበጽሑ፡ ንዓመታት ተሰዊሮም ዝነብሩ ኣያታትና፡ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዜጋታት ከመይ ይርስዑ?

ኣስማቶም፡ ምስሎም፡ ሕሉፍን እጹብን ታሪኾምኣብ መራኽቦ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር ከይረኣዩ ዝተኸልከሉ ብኣሸሓት ዝቑጸሩ ዜጋታት ማእለያ የብሎምን፡፡ እዚኦምመሰሎም ዝተቀንጠጡ ኣካል ህዝቢ ኣይኮኑን ድዮም? ምስ ምንታይ ደኣ ይጸብጸቡ?

እዚ ፍጻመ’ዚ “ካብ ህዝቢ ተሓቢእኻ…” ዝተወስደ ነውራም ስጉምቲ ኣይኮነን ድዩ? ስለምንታይ ደኣ ናብ ኣብያተ ፍርዲ ዘይቀርቡ? እዚ ክፉእ ተግባር ንፕረዚዳንት ኢይሳያስን መጋበርያታቱን ኣየሕነኾምን? ሓስዮም’ዮም፡፡ ዘባህረሮም ድቃስ ለይቲ ዘስእኖም ተግባር ምኻኑ ኢና ንፈልጥ፡፡ ይትረፍ’ዶ ነቲ ገባሪ ኩሉ እከይ ተግባራት ኢሳይያስ፡ንሓላፊ ቤት ማእሰርቲ ዒራዒሮ ሌ/ኮሎኔል ኢሳቕ ኣርአያ (ወዲ ሓኪም) እኳ ኣጸሊልዎ ከምዘሎ፡፡ ይትረፍ ዶ ንሰብ ንንፋስ’ውን ምእማን ስኢኑ፡ ናይ ቀረባ ኣዝማዱ ካብ ኣመሪካ ጸዊዑ ከሕክምዎን ክከታተልዎን ከምዝገብር ኢና ንፈልጥ፡፡

ካብዚ ንላዕሊ ምጽናት ሰባት ስለዘየለ ከኣ ኣብዚ እዋን’ዚ ኩላትና ኤርትራውያን ናብ ማሕበረ ሰብ ዓለም ክነቕርቦ ዘለና ጻውዒት ገበነኛታት ናብ ኣህጉራዊ ኣብያተ ፍርዲ ኣቕርቡልና ዝብል ክኾውን ይግባእ፡፡
ናይዚ መረጋገጺ ሓደ ኣብ ጉዳጉዲ ዒራዒሮ ካብ ዝቕየዱ 14 ዓመታት ዘቑጸሩ 35 ዜጋታት እቶም 20 ብሰንኪ ግፍዒ አሳይያስ ሂወቶም ስኢኖም ኣለው፡፡ ንምርድኡን ምእማኑን ኣዝዩ ዘጸግመልና ግፍዕታት ኢሳይያስ ሓቁን ሓሶትን ንምርግጋጽ ዘይሻራውያን ኣካላት ኣትየን ከረጋግጸኦ ንቃለስ፡፡ “ሓሶት እዩ፡፡ እሱራት ዒራዒሮ ብሂወት ኣለው” ክብል ከም ኣመሉ እንተዝኽሕድ ኮይኑ በተን ኣህጉራውያን ዘይሻራውያን ትካላት ነቲ ኣብ ከቢድ ሻቕሎት ዝርከብ ህዝብና የረጋግጻሉ፡፡

ንሰብኣዊ መሰል ደቂ ኣዳምን ንምጽናት ደቂሰባትን ዝሕለቓ ዘይመንግስታውያን ትካላት ዓለምና ምእንቲ ከረጋግጻልና፡ ብዘሎ ሓይልና ንቃለስ፡፡ ግብሩ ዝፈለጠ ጉጅለ ኢሳይያስ ኣብ ኣጋ ዕርበቱ ነቶም ካብ ህልዋት ንታሕቲ ካብ ሙውታት ንላዕሊ ሒደት ብሂወት ዝተረፉ ኡስራት ዒራዒሮ ቦታ ቀይርዎም ከምዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ፡፡ ናበይ? መዓስ? ክንደይ? ስለ ምንታይ? ድማ ኣብ ቀጻሊ ክንገልጾ ኢና፡፡ ነዛ ንኣስታት 14 ጀጋኑ ተጋደልትን ጋዜጠኛታትን ዝቐዘፈትን ዘማሰነትን ቤት ማእሰርቲ ዒራዒሮ ከምዘይነበረት ንምምሳል ኣብ ጻዕርታት ከምዝርከብ ተፈሊጡ ኣሎ፡፡
….to be continued

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close