ግዳያት “9/18…”

ሳልሳይ ክፋል

1. ጀርማኖ ናቲ ምሽሾ(መለለዬ ቁጽሩ 30)

ብ1940 ተወሊዱ ናይ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ትምህርቱ ኣብ ኣሸሺ ቅዱስ ፍራንስ ተማሂሩ፡ ኣብ ፔታጎ ብኣካውንቲንግ ድሕሪ ምምራቑ ካብ 1971- 76 ኣብ ባራቶሊ ጡጥ ፋብሪካ ዓሊጊደር ተመዲቡ ክሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ኣባል ጀብሃ ተጠርጢሩ ኣብ ሰንበል ብደርግ ተኣሲሩ፡፡ ጀብሃ ብወታደራዊ ስርሒት ኣወጺኣቶ፡፡
ድሕሪ ምውጽኡ ከኣ ናብ ሻዕብያ ተሰሊፉ፡፡ ምስ በዓል ደሃብ ፋቲንጋ ንከሰላ ተላኢኹ ንተወለድቲ ብሄር ኩናማ ብምጉስጓሽ ኣብ ጎኒ ህግሓኤ ክስለፍ ዝገበረ ተጋዳላይ እዩ፡፡ ብ1987 ኣብ 2ይ ውድባዊ ጉባኤ ኣባል ማ/ሽማግለ ኮይኑ ተመሪጹ፡፡ ድሕሪ ናጽነት ኣማሓዳሪ ጋሽን ሰቲትን ኔሩ፡፡ 1994 ኣብ 3ይ ጉባኤ ንካልኣይ ግዜ ኣባል ማ/ሽማግለን ፈጻሚት ፖለቲካዊ ቤ/ጽ ህግደፍን ኮይኑ፡፡ 2000 ኣማሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኮይኑ ተመዲቡ፡፡ ኣባል ጉጅለ-15 ተባሂሉ ድማ ብዕለት 18/09/2001 ተኣሲሩ፡፡ ብዝተፈላለየ ሕማም ነዊሕ ክሳቐ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዒራዒሮ ኣብ ወርሒ 01/2009 ተሰዊኡ፡፡

2. ኣልኣዛር መስፍን ጉዱም (መለለዬ ቁጽሩ 1)

ካብ ኣብኡ ኣቶ መስፍን ጉድምን ኣዲኡ ወ/ሮ ምስላ ደበሳይ ኣብ ዞባ ማእከል ተወሊዱ ዝዓበየ እዩ፡፡ 5 ኣሕዋቱ ንሜዳ ወሪዶም ካብኦም ፍቕረን ኣሮን ዝበሃሉ ምእንተ ናጽነት ተሰዊኦም፡፡ ምሕረቱ ኣካለ ስንክልቲ ኮይና ኣትያ፡፡ ምስግና ዝበሃል ሓዉ ከኣ ብደርግ ተጠቐጥቂጡ ኣእምርኡ ዝሰሓተ ኣለዎ፡፡ ኣልኣዛር ብቢዝነስ ኣድሚንስትረሽን ካብ ኣዲስ አበባ ዩንቨርሲቲ ድሕሪ ምምራቑ ብ1975 ንሜዳ ወሪዱ፡፡ ድሕሪ ናጽነት ድማ ኣብ ኣመሪካ ተላኢኹ ብማስትሬት ዲግሪ ብዝለዓለ ነጥቢ ተመሪቑ ንሃገሩ ተመሊሱ፡፡ ኣልኣዛር ኣቦ 3 ውላድ ኮይኑ ደቁ ጴጥሮስ፡ ኑኤልን ናታን ዝበሃሉ ኣብ ኣዲስ አበባ ተሰዲዶም ይርከቡ፡፡ ተደናጋጺ G-15 ተባሂሉ 18.09.2001 ምስ ብጾቱ ኣብ እምባትካላን ዒራዒሮን ተኣሲሩ፡፡ ወርሒ 9/2011 ተሰዊኡ ኣብ ሩባ ዒራዒሮ ተቐቢሩ፡፡

3. ተስፋይ ገብረኣብ (ጎመራ) (መለለዬ ቁጽሩ 16)

ክእሰር ከሎ ዕድሚኡ 53 ይገብር ኔሩ፡፡ ገዲም ተጋዳላይ ህግሓኤጎሞራ ኣባል እንዳ 72 ኮይኑ ናብ ናጽነት ኣትዩ፡፡ ድሕሪ ናጽነት፡ ኣብ ማእከላይ ቤ/ጽ ህግደፍ፡ ኢሚግረሽን፡ ኣብ ሚ/ሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ከምኡ ውን ሚ/ትሪ ወጻኢ ጉዳያት ዲፕሎማት ኔሩ፡፡ ተደናጋጺ ጉጅለ-15 ተባሂሉ 2001 ተኣሲሩ እምባትካላን ዒራዒሮን ኣትዩ፡፡ ኣብ ሞንጎ ወርሒ 10ን 12ን /2010 ተሰዊኡ፡፡

4. ኪሮስ ተስፋንኪኤል (ኪሮስ ዓወር)(መለለዬ ቁጽሩ 21)

ገዲም ተጋዳላይ ኪሮስ ዓወር ኣብ ሜዳ ፋርማሲስት ኮይኑ ይሰርሕ ኔሩ፡፡ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ሚኒስትሪ ቱሪዙም ዳይረክተር ጀነራል ተመዱቡ ይሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ንዝለዓለ ትምህርቲ ናብ ኣመሪካ ተላኢኹ ብ International Relations ማስተሩ ሰሪሑ ምስተመልሰ ኣብ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ተመዲቡ ዝሰርሕ ዝነበረ በሊሕ ተጋዳላይ ምንባሩ ይፍለጥ፡፡ ሓደ እዋን ሓደ ታሪኻዊ ቃል ንወዱ ፍቕረ ገሊጹሉ ሓሊፉ እዩ “ፍቕረ ወደይ ንሕና ብኢሳይያስ ተገዚእና ኢና ኣቲና ንስኻ ከኣ ብኣብርሃም ኢሳይያስ ከይትግዛእ ሓደራ!!” ከምዝበሎ ይፍለጥ፡፡ ወርሒ 9/2011 ኣብ ዒራዒሮ ተሰዊኡ፡፡

5. ሲራጅ ኢብራሂም መሓመድ ኪያር(መለለዬ ቁጽሩ 26)

ዕድመ ከባቢ 63 ይገብር፡፡ደረጃ ትምህርቱ ቢኤ ዲግሪ፡፡ ናብ ሜዳ ዝተሰለፈሉ 1969/70 ኮይኑ ፈለማ ኣባል ህዝባዊ ሓይልታት ደሓር ድማ ተጋደላይ ህዝባዊ ግንባር ኮይኑ ናብ ናጽነት ኣትዩ፡፡ ድሕሪ ናጽነት ከኣ ኣብ ሚ/ሪ ምክልኻል ኣባል መኮነን ጥዕና ኮይኑ ይሰርሕ ኔሩ፡፡ ደሕሪ እዚ ኣብ ሱዑዲ ዓረብ ዲፕሎማት ኤርትራ ኔሩ፡፡ በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ጽገሬዳ በየነ ተኽለሚካኤል ገዲም ተጋዳሊት ህ.ግ እያ፡፡ ኣቦ 3 ቆልዑ ኮይኑ ደቁ ኣድሃም፡ ኣድያምን ፌርዶስን ይበሃሉ፡፡ ድሕሪ ማእሰርቲ ኣቦኦም ኣድሃም ናብ ኢትዮጵያ ኣድያም ከኣ ናብ ኣመሪካ ተሰዲዶም ኣለው፡፡ ብተለምዶ ዶ.ር ስራጅ ተባሂሉ ዝፍለጥ ተጋ/ስራጅ ኢብራሂም ብዕለት 19/09/2001 ካብ ሆቴል TOP FIVE ኣስመራ ብኣባላት ጸጥታ ተዓፊኑ ተወሲዱ እምባትከላ ኣትዩ ብድሕሪኡ ዒራዒሮ ቀጺሉ፡፡ ልክዕ ኣብ 10 ዓመቱ ወርሒ 9/2011 ከኣ ብሰንኪ ግፍዓዊ ማእሰርቲ ጉጅለ ኢሳያስ ኣብ ዒራዒሮ ተሰዊኡ፡፡

6. ፍስሃየ ዮውሃንስ (ጆሽዋ)(መለለዬ ቁጽሩ 10)

ኣሰናዳኢን መስራትን ጋዜጣ ሰቲት ኔሩ፡፡ ናይ 1977 ገዲም ተጋዳላይ ህ.ግ እዩ፡፡ ገጣማይ፡ ዳይሪክተር ጉጅለ ባህሊን ኣሰልጣኒ ኤሮቢክስ ኔሩ፡፡ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ተማሂሩ ንዓዱ ተመሊሱ፡፡ ዕድሚኡ ኣብቲ እዋን ከባቢ 46 ኔሩ፡፡ ደጋፊ ጉጅለ-15 ተባሂሉ ብ18/09/2001 ተኣሲሩ፡፡ ስለ ምንታይ ከምዝተኣሰረ ደጋጊሙ ይሓትት እኳ እንተነበረ ሰማዒ ብዘይምርካቡ ኣዝዩ ይሓርቕ ነበረ፡፡ ብክቱር ሕርቃ ናይ ጥሜት ኣድማን ተደጋጋሚ ናይ ነብሰ ቅትለት ፈተነታት የካይድ ኔሩ፡፡ ኣብ መወዳእታ ኣብ ቤት ማእስርቲ እምባትካላ ብዕለት 13.10.2002 ነብሰ ቅትለት ፈጺሙ ተሰዊኡ፡፡

7. ዳዊት ሃብተሚካኤል(መለለዬ ቁጽሩ 12)

ምክትል ዋና ኣሰናዳእን መስራትን ጋዜጣ መቓልሕ ኔሩ፡፡ ካብ ኣስመራ ዩኒቨርሰቲ ብፊዚክስ ተመሪቑ፡፡ ካብ ወርሒ 10 ክሳብ ወርሒ 12/2010 ኣብ ዘሎ ግዜ ውሽጢ ተሰዊኡ፡፡

8. መድሃንየ ሃይለ ኣፍለ(መለለዬ ቁጽሩ 8)

መስራትን ምክትል ኣሳናዳኢ ጋዜጣ ቀስተደመና ኔሩ፡፡ ካብ ኣስመራ ዩንቨርስቲ ብሕጊ ተመሪቑ ኣብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ተመዲቡ ንሃገሩ ከገልግል ድሕሪ ምጽንሑ ተደናጋጺ ጉጅለ-15 ተባሂሉ ኣብ ቀይዲ እምባትካላን ዒራዒሮን ኣትዩ፡፡ ብዕለት 08/02/2006 ተሰዊኡ፡፡

9. ማቴዎስ ሃብተኣብ (መለለዬ ቁጽሩ 20)

ጋዜጠኛ መቓልሕ ኔሩ፡፡ካብ ኣስመራ ዩንቨርስቲ ብስነ-ቁጽሪ ተመሪቑ፡፡ ዕድሚኡ ኣስታት 44 ይግመት፡፡ 2005 ዒራዒሮ ተሰዊኡ፡፡

10. ዮሱፍ መሓመድ ዓሊ (መለለየ ቁጽሩ 8)

ዋና ኣሰናዳኢ ብሕታዊት ጋዜጣ ጽጌናይ ኔሩ፡፡ ናይ ቢዝነስ ኣድሚኒስትረሽን ምሩቕ ኔሩ፡ ፡፡ እታ ንዮሱፍ መሓመድ ዓሊ ካብ እምባትካላ ጀሚራ ዝተዓደለቶ መለለዬት ቁጽሪ 8 ድሕሪ መስዋእቱ ንስውእ መድሃንየ ሃይለ ተዓዲላ ዝነበረት እያ፡፡ ብዕለት 7/06/2003 ኣብ ዒራዒሮ ተሰዊኡ፡፡

11. ስዒድ ዓብደልቃድር (መለለዬ ቁጽሩ 24)

ወዲ 48 ዓመት ምንባሩ ዝግመት ጋዜጠኛ ስዒድ ዓብደልቃድር ዋና ኣሰናዳኢን መስራትን ጋዜጣ ኣድማስን፡ ኣብ ሚ/ሪ ዜና ድማ ኣብ ጋዜጣ ኤርትራ ኣልሓዲሳ ጸሓፊ ኔሩ፡፡ ወርሒ 3/2005 ኣብ ዒራዒሮ ብማሕነቕቲ ነብሰቅትለት ፈጺሙ ሞይቱ፡፡
12. ሳህለ ጸጋዝኣብ(መለለዬ ቁጽሩ 32)
ገዲም ተጋደላይ ህ.ግ ድሕሪ ናጽነት ድማ ኣብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ናይ ሲቪላዊ ገበናት ሓላፊ ኔሩ፡፡ ኣብ ወርሒ 1/2005 ኣብ ዒራዒሮ ተሰዊኡ፡፡

13. ተስፋገርግሽ(መለለዬ ቁጽሩ 14)
ኣብ ዞባ ደቡብ ኣማሓዳሪ ን/ዞባ ጾሮና ነበር ገዲም ተጋዳላይ ተስፋገርግሽ ብዕለት 16/03/2004 ነብሰ ቅትለት ፈጺሙ ተሰዊኡ፡፡ቅድሚ መስዋእቱ “ኣብ ባንኪ ዝርከብ ገንዘበይ ንመእለይ ደቀይ ክኾውን ቡከይ ንበዓልቲ ቤተይ ሃቡለይ “ እናበለ ይዛረብ ምንባሩ ይፍለጥ፡፡

14. ኪዳነ ወዲ ቀሺ(መለለዬ ቁጽሩ 5)
ገዲም ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ኮይኑ ኣባል ኣሃዱስለያ እንዳ 72ን ኣውቲስታ ተጋ/ጴጥሮስ ሰሎሞን ኔሩ፡፡ ወርሒ 10/2009 ተሰዊኡ፡፡
15. መሓሪ ያኢቆብ(መለለዬ ቁጽሩ 15)
ኣውቲስታ ሚ/ር ሳልሕ ከክያ ከምዝነበረ ይፍለጥ፡፡ ብዛዕባ”ዚ ዝፈልጥ ኤርትራዊ እንተሎ ሓበሬታ ክውስኸሉ ንላቦ፡፡ ዝተሰውኣሉ 2008 ኣብ ዒራዒሮ እዩ፡፡

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close