ግዳያት “9/18…”

ራብዓይ ክፋል 

ስለ ምንታይ ሞይቶም?

– ብዘይዝኾነ መርመራ፡ ናይ ቤት ፍርዲ መስርሕ፡ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ሓንቲ ጸባብ ሸላ ምንባርን ምስ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዘይምርኻብን ከቢድ ስነ-ኣእምራዊ ጸቕጢ ስለዝወረዶም

– ኣብ ገድሊ ንናጽነት ብመውጋእቲ ብኣካላዊ ድኻም ኣዝዮም ጉስቁላት ስለዝነበሩ ነቲ ከቢድ ጸቕጢ ክጻወርዎ ብዘይምኽኣሎም
– ንዝተፈለላየ ዘጓነፎም ሕማማት ዝፍውስ ቀረብ ኣፋውስን ሓካይምን ስለዘይቀርበሎም 

– ኣብ ምክልኻል ሕማማት ዝሕግዝን ኣካላት ዝሃንጽን ተመጣጣኒ ምግቢ ስለዘይቀርበሎም

– ካብ ዕለት 6 ክሳብ ዕለት 9/ወርሒ 6/2003 ካብ ዝሓሸ ጸቕጢ ኣየር ዝነበሮ እምባትካላ ናብ ኣስታት 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዋዒን ለይቲ ሓያል ናይ ባሕሪ ጎስዒ ዝፈጠሮ ቀዝሒን ዝነበሮ ሩባ ዒራዒሮ ምስተዓፈኑ ንክልቲኡ ዓይነት ኪሎማ ክጻወሩ ብዘይምኽኣሎም

– ክዳኖምን መንጸፎምን ክልተ ኮቦርታ ጥራይ ብምንባሩ ለይቲ ነታ ሓንቲ ኮቦርታ ኣብ ሲሜንቶ ይንጸፍዋ እታ ካልአይቲ ይለብሱዋ ሓድሓደ እዋን እውን ነታ ሓንቲ መንጸፎምን ክዳኖም ገይሮም ነታ ካልአይቲ ይትረኣስዋ ስለዝግደዱ ቀትሪ ኣንጉዕኻ በዘምክኽ ዋዒ ለይቲ ከኣ ኣንጉእኻ ዘንቅጽ ቀዝሒ ኣዝዮም ስለዝተሃሰዩ 

– ናይ ነፍሰወከፎም መደቀሲ፡ ቤት ሽቓቕ፡ መሕጸቢኦም ኣብታ 3 ብ 3 ሜትር ስኬር ዝስፍሓታ ጸባብ ሸላ ውሽጢ ስለዝርከብ እታ ሸላ ጽሬታ ዝተሓለወ ስለዘይኮነ፡፡ ብራህዲ (ኦሞዲቲ) ዝዓስዐሰት ብምኻና፡፡ 

– ጉጅለ ኢሳይያስ እሱራት ከይጠፍኡ”ምበር ከይሞቱ ዋላ ሓንቲ ኣይግደስን፡ ስለዚ ቅድሚ ምሟቶም ዝግበር ቅድመ ምክልኻል ኣይነበረን የግዳስ ደይ መደይ ተባሂሉ ክሞቱ ይግበር ከምዝነበረ እቲ ዝተገልጸ ኩነታት ዘግህዶ ሓቂ እዩ፡፡ 

– ምስ ሞቱ ካብ በዓል ፍሸይ መራራን ወኪን ተበጊሱ ንባሕሪ ገጹ ኣብ ዝወርድ ወሓዚ ሩባ ዒራዒሮ ይቕበሩ ኣዕጽምቶም ብውሕጅ ክውሰድ ይግበር፡፡

 ቀንዲ ተሓተቲ ምጽናት ገዳይም መራሕትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን በዓል መንዮም ፡፡ 

1. ኢሳይያስ ኣፍወርቂ ፕረዚዳንት ሃገረ ኤርትራ

2. ጀነራል ፍሊጶስ ወልደዮውሃንስ ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ

3. ብ/ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ሓላፊ ወኪል ሃ/ድሕነት ኤርትራ

4. ብ/ጀነራል ስምኦን ገብረድንግል ኣዛዚ ሓይልታት ጸጥታን ፖሊስን ኤርትራ

5. ብ/ጀነራል (ዶ.ር) ሃይለ ምሕጹን ሓኪሙ ንዘየድሕኖም እንዳተመላለሰ ዝሪኦም ዝነበረ

6. የማነ ገብረኣብ ሓላፊ ጉዳያት ፖለቲካ ህግደፍ

7. ሌ/ኮሎኔል ኢሳቕ ኣርአያ (ወዲ ሓኪም) ሓላፊ ቤ/ማእስርቲ እምባትካላን ዒራዒሮን

8. ኮ/ል ሓረጎት ፍርዙን (ወዲ ፍርዙን) ኣዛዚ ክ/ሰ 22 (“ሓማ በል ክትድረር!!” እናበለ ኣብ ባራት ዓዕ ክብል ዝሓድር ዘሎ ደንቆሮ)

9. ብ/ጀ ሚኪኤለ ሓንስ (ወዲ ሓንስ) ኣዛዚ ክ/ሰ 26 ካብ እምባትካላ ናብ ዒራዒሮ ኣብ ምምልላስ ዝተሳተፈ ናይ ሚስጢር መኻፍልቲ በዓል ውጩ ነበረ

10. ኮ/ል ሓዱሽ ወለላ (ወዲ ወለላ)ሓላፊ ስለያ ተወርዋሪ እዚ”ውን ኣብቲ ምጉዓዝ ተሳታፊ እቲ ሚስጢር ምንባሩ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close