ግዳያት “9/18…”

ካልኣይ ክፋል

1. ጀነራል ዕቑበ ኣብርሃ (መለለዬ ቁጽሪ 13)

1948 ተወሊዱ፡ መባእታን ካልኣይን ደረጃ ትምህርቱ ደቂምሓረ ወዲኡ፡፡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩንቨርስቲ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቱ ምስ ወድአ 1972 ናብ ህግሓኤ ተሰሊፉ፡፡ ኣብ 1977 1ይ ጉባኤ ኣባል ማ/ሽማግለን ፖለቲካዊ ቤ/ጽሕፈትን ኮይኑ ተመሪጹ፡፡
1978- 1984 ኣዛዚ ሰ/ምብራቕ ሳሕል ኮይኑ ወራራት ስርዓት ደርግ ኣብ ምፍሻል መሪሕ ተራ ተጻዊቱ፡፡ ድሕሪ ናጽነት ሚ/ር ንግድን ኢንዱስትሪን፡ ሚ/ር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን፡ 1999 ኣብ እዋን ኩናት ኤርትሮ- ኢትዮጵያ ናይ ጀነራል መዓርግ ተዓዲሉ ሓላፊ ቁጠባ፡ ምምሕዳርን ጥዕናን ከምኡ ውን ኣዛዚ ስታፍ ሓ/ምክልኻል ኤርትራ ኮይኑ ኣገልጊሉ፡፡ 
ኣባል G-15 ተባሂሉ 18/09/2001 ተዓፊኑ እምባትካላ ተወሲዱ፡ ነዊሕ ከይጸንሐ 13/10/2002 ተሰዊኡ፡፡

2. ማሕሙድ ኣሕመድ ሸሪፎ(መለለዬ ቁጽሩ 27)

ብ1948 ተወሊዱ፡ 1966 ናብ ተሓኤ ተሰሊፉ ኣባል ክፍለ 5 ኮይኑ ኣገልጊሉ፡ 1970 ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ተጸንቢሩ ቅድምን ድሕርን ናጽነት ብዝተፈላለየ ላዕለዋይ ጽፍሒ ሰሪሑ፡፡ ሓላፊ ክፍሊ ሓበሬታን ፕሮፖጋንዳን፡ ሓላፊ ክፍሊ ህዝቢ፡ ድሕሪ ናጽነት ድማ ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳር፡ ፕረዚዳንት ኣብ ዘይህልወሉ ከም ፕረዚዳንት ኮይኑ ሰሪሑ፡ ናይ ኣቦወምበር ምርጫ ሽማግለ ኮይኑ ኣገልጊሉ፡፡
ከም ካልኦት ብጾቱ ዴሞክራስያዊ ለውጢ ስለዝጠለበ 18.09.2001 ተቐይዱ ድሕሪ ክልተ ዓመት ብዕለት 04.06.2003 ኣብ ቤት ማእሰርቲ እምባትካላ ተሰዊኡ፡፡

3. ሳልሕ እድሪስ ከክያ(መለለዬ ቁጽሩ 6)
ብ1950 ተወሊዱ ኣብ ባህርዳር ፖሊቴክኒክ ይመሃር ኔሩ ኣቋሪጹ ብ1976 ናብ ህግሓኤ ተሰሊፉ፡፡ ኣብ ሜዳ መምህር ፖለቲካዊ ስነ-ፍልጠት ኔሩ፡ ኮሚሽን ሓላፊ ማእከል ወተሃደራዊ ስልጠና ኔሩ፡፡ ኣብ 2ይ ጉባኤ ናይ ግንባር ማ/ሽማግለ ተመሪጹ፡፡
ድሕሪ ናጽነት ኣባል ማ/ሽማግለ ህግደፍ፡ ኣባል ሃገራዊ ባይቶ፡ ሚኒስተር መጓዓዝያን መራኸቢታትን፡ ሓላፊ ፕረዚዳንታዊ ቤ/ጽሕፈት፡ ምክትል ወጻኢ ጉዳያት፡ ኣምባሳዶር ኤርትራ ኣብ ሱዳን ኮይኑ ኣገልጊሉ፡፡ 2000 ካብ ዝነበሮ ሓላፍነት ወሪዱ ከንቲባ ዓሰብ ከምዝኾን ተጌሩ፡፡ ንለውጢ ስለዝጠለበ 18 መስከረም 2001 ምስ ብጾቱ ተኣሲሩ፡፡ ብዕለት 12/06/2003 ኣብ ዒራዒሮ ተሰዊኡ፡፡

4. ሑሞድ ሕምድ(መለለዬ ቁጽሩ 31)
ብ1955 ተወሊዱ ሱዳን ዓብዩ ግብጽ ተማሂሩ፡፡ ኣብ ዒራቕ ዩንቨርስቲ ብከሚስትሪ ተመሪቑ፡፡ ኣብ እዋን ቃልሲ ናይ “ኣባል ሓፋሽ ውድባት”ብምኻን ኣብ ሱዳን፡ ግብጺ፡ ሊብያን የመንን መንእሰያት ይውድብ ኔሩ፡፡ ካብ 1994- 2001 ኣባል ፈጻሚ ኣካል ህግደፍ፡ ኣባል ሃገራዊ ባይቶ፡ ሓላፊ ኣውራጃ ሰንሒት፡ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሓላፊ ክፍሊ ፖለቲካ፡ ጨንፈር ማእከላይን ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃ ኔሩ፡፡ ኣብ መወዳእታ ኣምባሳደር ሃገረ ኤርትራ ኣብ ሱዕዲ ዓረብ ኮይኑ ኣገልጊሉ፡፡
ብ18 መስከረም 2001 ኣባል ጉጅለ-15 ተባሂሉ ተኣሲሩ፡፡ ብዕለት 22/09/2003 ኣብ ዒራዒሮ ተሰዊኡ፡፡

5. ወ/ሮ ኣስቴር ፍስሃጽዮን (መለለዬ ቁጽራ 11)

ብ1951 ተወሊዳ ብ1974 ናብ ገድሊ ዝተሰለፈት ገዲም ተጋዳሊት”ያ፡፡ ኣስቴር በዓልቲ ቤቱ ንሚኒስተር ሸሪፎ ኔራ፡፡ ሓደ ቆልዓ ወሊዶም፡፡ እንኮ ወዳ ኢብራሂም ንናይ ቀረባ ሓላፊኣ ዝነበረ ብኢሳይያስ ኣፈወርቂ ዝተቀንጸለ ኢብራሂም ዓፋ ንምዝካር ብዝብል”ያ ሰይማቶ፡፡ ድሕሪ ናጽነት ኣባል ማ/ሽማግለ ህግደፍን ኣባል ሃገራዊ ባይቶን ኔራ፡፡ ብ1996 ነቲ እናገበለ ዝቕጽል ነበረ ውልቀ መላኺ ዲክታቶር ኢሳይያስ ብምቅዋማ ካብ ሓላፍነት ደስኪላ ኔራ፡፡ 1999 ናብ ዝነበረቶ ሓላፍነት ተመሊሳ ክትሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ምስቶም “ሰለማዊን ዲሞክራስያዊን ዘተ” ዝብል ቅሉዕ መልእኽቲ ናብ ፕረዚዳንት ኢሳይያስ ዝለኣኹ ኔራ፡፡ ኣባል ጉጅለ-15 ተባሂላ 18 መስከረም 2001 ተኣሲራ፡፡ ብዕለት 8/06/2003 ከኣ ብሓያል ጸቕጢ ኪሎማ ዒራዒሮተሰዊኣ፡፡
ይቕጽል…….

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close